Localització dels fons


Arxiu Nacional de Catalunya
c/Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Vallés
web Arxiu Nacional

13.676 negatius de diferents formats sobre vidre b/n, 5.914 negatius plàstics b/n, 39 negatius plàstics color i 2.242 positius paper b/n
Es tracta del fons provinent de l’estudi del carrer de Sant Pere més Alt, conservat per Robert Llimós durant anys. També inclou els negatius que Casas es va endur al domicili personal quan va deixar l’estudi.
Es completa amb exemplars de les publicacions Diario Oficial de la Exposición Internacional de Barcelona, Imatges, Barcelona Gràfica i L’Opinió conservats per Casas, alguns amb anotacions manuscrites seves.
Igualment, en altres fons de l’ANC hi ha positius originals de Casas. Aquests són:

  • Generalitat de Catalunya
  • Francesc Macià
  • Lluís Companys
  • Pau Casals
  • Minyons escoltes

Es pot consultar el catàleg en línea
Al formulari seleccioneu "Documents no textuals" i introduïu:
al camp "Centre" l'opció "Arxiu Nacional de Catalunya", i
al camp “Nom del fons” l'opció “Gabriel Casas i Galobardes”.
Això us dóna accés a totes les fotografies de Casas ordenades per número d'unitat de catalogació. Si voleu precisar la cerca, introduïu paraules clau en els camps que volgueu.Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Plaça Pons i Clerch, 2
08003 Barcelona
catàleg en línia

Identificats només 7 positius, 4 d'ells corresponents a vistes de Barcelona i 3 corresponents a un taller de fabricació de bótes i d'utensilis de metall (signatures C22/152, C22/153 i C22/155).
Sobta no trobar-hi cap fotografia provinent de la col•laboració de Casas amb la Regidoria d’Educació i amb el Departament de Circulació.Arxiu Històric de Girona
Plaça Sant Josep, 1
17004 Girona

Identificats, en el fons Urbanització S'Agaró, 22 positius en suport paper 18x24 i 5 de 18x18 . Probablement totes són del període 1934-1936. Corresponen a vistes d'aquest indret, especialment de l'hotel La Gavina i d'activitats lúdiques que s'hi van dur a terme. També n'hi ha de carrers de Sant Feliu de Guíxols.
D'altra banda, en aquest fons hi podem trobar diverses factures de Casas relatives al lliurament de còpies durant els anys 1935 i 1936.
Vegeu una mostra.Archivo General de la Administración
Paseo de Aguadores, 2
28871 Alcalá de Henares
pàgina web AGA

Número indeterminat de positius.
Provenen molt probablement del Patronat de Turisme, dels anys 1934-1936.
No és possible fer una cerca per autor, de manera que la localització de l’obra de Casas només es pot fer buscant fotografia a fotografia. N’hem localitzat a les unitats d’instal·lació següents:

F-00063-03 9 positius (17x19 i 17x23) de Sitges, [1935]
F-00068-06 1 positiu (15 x 24) del Poble Espanyol, 1929
F-00068-07 4 positius (17x24) de l’Exposició Internacional de Barcelona, 1929
F-00114-04 2 positius (17x23) de Puigcerdà [1935]
F-00117-06 2 positius (17x24) del Massís de Montserrat

No hi ha catàleg en línea.Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos 20-22
28071 Madrid
http://www.bne.es

Identificats 41 positius relatius a l'obra dels menjadors infantils (n'apareix una de molt similar publicada a La Vanguardia del 18/9/1938), i també d'altres probablement de l'Escola del Treball.
Aquestes fotografies van arribar a la BNE amb la resta del fons de la guerra civil que va ser dipositat en el Ministerio de Información y Turismo, procedent de la Subsecretaría de Educación Popular, probablement la institució en la qual es va reunir el fons originalment un cop acabada la guerra. En el Ministerio es va crear una Sección de la Guerra Civil la qual va treballar amb aquest fons i desprès va passar a mans del Ministerio de Cultura.
Només algunes apareixen en el catàleg en línea (recomenem fer servir la cerca avançada emprant com a autor: "Casas i Galobardes, Gabriel 1892-1973")
 La Vanguàrdia. Arxiu.
Av.Diagonal 477
08036 Barcelona

Número indeterminat de positius.
Provenen dels anys de col·laboració de Casas amb aquest diari, és a dir, dels anys 1929-1938.
No hi ha catàleg en línea.Col·lecció Robert Llimós.
Conserva els exemplars de Casas dels cartells d’Acció Catalana Republicana i del de Macià amb la llegenda 16 febrer CATALANS…! . Igualment conserva instruments de revelat i òptiques emprats per Casas.